Date:


Witaj!

W e-czytelni™ mamy now±, bardzo interesuj±c± pozycjê. Publikujemy w odcinkach fragment ksi±¿ki Dagmary Weinkiper-Hälsing pt. "Dziecko ze szk³a. In vitro - moja droga do szczê¶cia". Autorka, opisuje w niej prze¿ycia, przemy¶lenia oraz przebieg procedury in vitro widziany od strony pacjenta. Ksi±¿ka uka¿e siê nak³adem Wydawnictwa "e media" w drugiej po³owie kwietnia.
Zapraszamy do lektury
Redakcja e-czytelni(tm)

wersja klasyczna: http://www.eczytelnia.pl/index.php?op=1
wersja mobilna: http://www.eczytelnia.mobi/index.php?op=1

<< Previous: Biuletyn e-czytelni - wydanie 47.

| Archive Index |

Next: Biuletyn e-czytelni - wydanie 49. >>

w tych archiwach:


Newsletter dla czytelników e-czytelni.
Powiadamianie o nowych publikacjach
i wydarzeniach w Wydawnictwie "e media".

Zapisz się na listę/Wypisz się z listy Biuletyn e-czytelni

* Wymagany