Date:


Spotkaj siê z Autorami na Warszawskich Targach Ksi±¿ki
Na Warszawskich Targach Ksi±¿ki (10-13 maja) bêdzie mo¿na spotkaæ siê z autorami ostatnio wydanych ksi±¿ek w Wydawnictwie "e media", które znacie z e-czytelni. Bêdzie mo¿na tak¿e otrzymaæ dedykacjê w zakupionych (z rabatem 20%) na stoisku ksi±¿kach. Poni¿ej "rozk³ad jazdy":

*Ewa Cielesz*
Sobota, 12 maja godz. 17-19
Niedziela, 13 maja godz. 16-17
Podpisuje ksi±¿kê „Co za gwiazdami”

*Adrian Lukoszek*
Niedziela, 13 maja godz. 12-14
Podpisuje ksi±¿kê "Tajemnica Adriana. Jak schud³em ponad 120 kg w niespe³na rok”

*Konrad Piwowarczyk*
Czwartek, 10 maja godz. 12-14
Pi±tek, 11 maja godz. 11-12
Niedziela, 13 maja godz. 14-16
Podpisuje ksi±¿kê „W poszukiwaniu zaginionych smaków”

*Piotr Porayski-Pomsta*
Czwartek, 10 maja godz. 14-16
Podpisuje ksi±¿kê „Oblê¿enie”

*Dagmara Weinkiper-Hälsing*
Pi±tek, 11 maja godz. 16-18
Sobota, 12 maja godz. 11-12 i 15-16
Podpisuje ksi±¿kê „Dziecko ze szk³a. In vitro — moja droga do szczê¶cia”

Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia na Targach.
Zapraszamy do lektury
Redakcja e-czytelni(tm)

wersja klasyczna: http://www.eczytelnia.pl/index.php?op=1
wersja mobilna: http://www.eczytelnia.mobi/index.php?op=1

<< Previous: Biuletyn e-czytelni - wydanie 48.

| Archive Index |

Next: Biuletyn e-czytelni - wydanie 50. >>

w tych archiwach:


Newsletter dla czytelników e-czytelni.
Powiadamianie o nowych publikacjach
i wydarzeniach w Wydawnictwie "e media".

Zapisz się na listę/Wypisz się z listy Biuletyn e-czytelni

* Wymagany